Top

News Flash Stichting Fondduiven.nl

Beste sportvriend(en) je bent hier op de oude website van fondduiven.com hier staan alleen maar oude uitslagen reportages enz..... 2012/2015
Voor 2016 actueel ga je naar http://fondduiven.nl of klik HIER
Ben je daar nog niet geregistreerd doe dit dan zo spoedig mogelijk.........

Alle Uitslagen

Jacques en Trudie Winkens-Rothenburg en kleinzoon Joerie uit Itteren. 1e Duifkampioen en 1e Hokkampioen Grote Fond met Middaglossing en 1e Generaal Kampioen Grote Fond in Limburg Totaal.

Het kampioenstrio uit Itteren

 Dit jaar waren we al een keertje op bezoek bij Jacques en Trudie Winkens-Rothenburg en hun 12 jarige kleinzoon Joerie. Dit was naar aanleiding van hun zege op Provinciaal en Nationaal Tarbes (sector 1) met “Floortje”. Ons huidige bezoek gold voor het behalen van de klinkende 1e plaatsen in bovengenoemde kampioenschappen van Limburg Totaal.

Verder stonden ze nog op volgende ereplaatsen.

3e Duifkampioen Grote Fond met Middaglossing

4e Hokkampioen Grote Fond met Morgenlossing

3e en 10e Duifkampioen Grote Fond met Morgenlossing

Op deze site kunt U inmiddels al verschillende reportages terugvinden.

Om niet weer in herhalingen te vallen met betrekking tot hun hokken, duiven en verzorging en dergelijke leek het ons interessant om er iets te gaan optekenen hoe er ten huize van familie Winkens-Rothenburg te werk wordt gegaan in de periode na de laatste vlucht van het seizoen en de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Dus rui- en winterperiode.

 

Van wat er al over geschreven is geven we de belangrijkste punten weer in een vogelvlucht.

 

Resumé van enkele uitslagen en verdere voornaamste kampioenschappen van afgelopen seizoen.

 

Enkele uitslagen behaald in Limburg Totaal

Limoges     3.480 d. – 48 mee en 30 prijzen – 9-49-91-106-109-119-192-203-210 etc.

St. Vincent 2.247 d. – 12 mee en 6 prijzen   - 4-168-267-326-450 etc.

Bergerac     3.252 d. – 43 mee en 27 prijzen – 32-46-98-102-103-105-162-187-200 etc. (morgenlossing)

Bergerac     1.426 d. -    7 mee en 5 prijzen  - 33-82-85-167 en 305 (middaglossing)

Cahors        2.173 d. – 38 mee en 24 prijzen – 21-51-69-81-135-154-158-186-192 etc. (morgenlossing)

Tarbes  Pr.  2.125 d. -  39 mee en 13 prijzen - 1-28-112-123-191-200-205-247 etc.

        Nat. S1 5.423 d. – 39 mee en 14 prijzen -  1-72-286-311-478-516-524 etc.

 

Kampioenschappen

Afdeling Limburg

1e en 3e Duifkampioen Marathon met “Floortje” en “Nia”

1e Hokkampioen Marathon

3e en 10e Duifkampioen Grote Fond met de “Blauwe 055” en de “066”

1e Hokkampioen Grote Fond

WEFO

2e Marathon Limburg

1e Automarathon Limburg

1e en 3e Duifkampioen Middaglossing

2e Duifkampioen Jarigen Middaglossing met de “591”

1e Eerstgeklokte

3e Meeste prijzen

1e Hokkampioen Middaglossing

3e Duifkampioen Morgenlossing met de “Blauwe 055”

Marathon WHzB/TBoTB

2e en 13e Asduif Marathon met “Floortje” en “Nia”

 

 

 

 

 

“Floortje”

 

Won in seizoen 2015 de 4e Prov. St.Vincent (2.247 d.) – 11e Nat. ( 7.830 d.),

33e Prov. Bergerac (1.426 d.)

1e Prov. Tarbes (2.125 d.) en 1e Nat. (5.410 d.).

En werd hiermee

1e Asduif Fondvluchten met middaglossing Limburg Totaal

1e Asduif Marathon Afdeling Limburg

2e Asduif Marathon WHzB/TBoTB

 

Haar vader is: “De Limoges” Ringo Nl04-1215525 welke als jaarling de 1e Prov. Limoges won tegen 1.279 d.

Hij is uit de  “De Blauwe 168” van ’03, (Harry en Roger Wijnands en hun eigen oude soort) x .

het “88 erke” van ’03. (Gebr. Saya en broer Harrie).

Haar moeder is: Het “Kras 674” Ringo Nl10-2008674 rechtstreeks van broer Harrie.  

Zij is uit de “De 16” van ‘00 zoon van de legendarische “06” van Harrie (Martens/Meers) gekoppeld aan “Het 063” van ’92  van Jan Martens.  

De “16” zat gekoppeld tegen “Top kweekster 346” van ’04. (de Esch x Minderhout x Marijke Vink.)

 

 

In vogelvlucht door het afgelopen vliegseizoen

 

Basis van de duiven

Gestart op de grote fondvluchten in 1997

Duiven van broer Harrie Winkens soort Henny van Brienen uit Swalmen en Harry en Roger Wijnands uit Maastricht.

Ad en Joop Saya en Harry en zoon Roger Wijnands, beiden uit Maastricht.

Snellere duiven van Fons Lanckohr uit Mehr, Albert en Bep Winkens-Burkard uit Itteren, Richard Bellens uit Buchten, Ludo Verstreaten Slek/Echt, Wiel Schoffelen uit Buchten en broer Harrie.

 

Hokken

·         Eén hok met drie afdelingen voor 44 doffers voor de vluchten met morgenlossing en een afdeling met ren waar alle weduwduivinnen zitten.

·         Iets hogerop een hok met kleine ren voor de 16 kweekkoppels. Daarnaast een afdeling voor 11 doffers voor de middaglossing. Daarnaast dan een afdeling voor de vroege jonge duiven.

·         Haaks hierop een klein hok voor de laatjes.

·         In al de ramen van deze hokken zijn gazen horren aangebracht zodat er dag en nacht verse lucht binnen kan. Via een opening in het plafond en gelichte pannen wordt de lucht afgevoerd.

 

 

Spel

·         Koppelen van vlieg- en kweekduiven op 1 maart.

·         De vliegduiven in diverse groepen om twee ronden eitjes van de kweekduiven over te kunnen leggen.

·         De beste kweekkoppels brengen een derde ronde groot. Uit de beste vliegduiven en veelbelovende jaarlingen, worden de jongen behouden. In elk nest ligt een jong.

·         Na ca. 10 dagen wordt de duivin weggenomen en zorgt de doffer verder alleen voor het jong.

·         Eenmaal de jongen gespeend blijven de duiven gescheiden.

·         Opnieuw koppelen rond 22 april en mogen ca. 10 dagen broeden.

·         Op de wedvlucht Sens van begin mei zitten ze dan op dubbel weduwschap.

·         Alle duiven gaan vanaf de eerste vlucht mee tot en met Bourges.

·         Dan is er twee weken rust voor de groep welke naar de eerste fondvlucht gaan.

·         Uitzondering voor duivinnen welke nog voor een jong zorgen als de doffers in de mand zitten. Deze duivinnen worden op twee tussenvluchten ingespeeld en daarna het normale programma.

·         De doffers vliegen hoofdzakelijk de drie fondvluchten met morgenlossing.

·         De duivinnen worden ingedeeld voor de vier vluchten met middaglossing.

·         De jaarling duivinnen gaan op twee vluchten mee.

·         Op de inkorfdag van de eerste fondvlucht krijgen alle duiven hun partner te zien voor een halve dag. Ook de thuisblijvers.

·         Bij thuiskomst komen de duiven niet samen. De duivinnen gaan direct na aankomst naar hun eigen afdeling.

 

Verzorging

·         De doffers trainen twee keer per dag.

·         De duivinnen alleen ’s morgens.

·         Bij thuiskomst krijgen zowel de doffers als duivinnen een mengeling van 50% zuivering en 50% standaard voer. Niet opvoeren doch een vijftal dagen voor een vlucht krijgen ze een dag zoveel eten als ze willen. Daarna is er steeds weer voldoende voer in de bak. Als supplement afwisselend een conditie poeder, of energie mix of mineralen over het voer.

·         De jonge duiven gaan met de eerste 5 of 6 vluchten mee. Mocht de rui te ver gevorderd zijn dan worden ze op de navluchten nog enkele keren ingezet. Ook de jonge duiven krijgen een lichte mengeling vanaf enkele weken na het spenen.

·         Een goed opleiding is hier de hoofdzaak.

 

Medisch

·         Begin mei een kuur tegen tricho. De rest van het seizoen blijft deze pot dicht.

·         Frequente controle op goede conditie van de luchtwegen. Iets van de veearts in het water tegen eventuele luchtwegen infecties.

·         Oog is de spiegel van de ziel. Gezondheid, vorm en supervorm is er in af te lezen.

 

 

Tot zover de voornaamste punten uit het vliegseizoen. Op deze wijze trachten Jacques, Trudie en Joerie hun kolonie tijdens het seizoen weer op topniveau te laten meedraaien.

 

Inkijk op het vlieghok. Links de open ramen.

 

De rui- en winterperiode.

Daartegenover is de rui- en winterperiode wellicht even of zelfs belangrijker. Men gebruikt de uitdrukking wel vaker, dat er “In de winter de prijzen worden verdiend voor de zomer”. We gaan eens in de winterkeuken van Jacques en Joerie kijken hoe en waarmee ze hun topkolonie door de rui en winter loodsen.

 

Selectie

Jacques is in de selectie van zijn duiven erg streng. Enkele selectie creteria.

. De kweekduiven en eveneens de nieuwkomers op het kweekhok krijgen twee jaar de gelegenheid om te laten zien dat ze een meerwaarde aan de kolonie kunnen toevoegen. Op enkele bewezen en oudere koppels worden de kweekduiven elk jaar omgekoppeld om de zo de dominante vererver te kunnen ontdekken.

. De oude vliegduiven vanaf twee jaar dienen aan de kop van de uitslag te kunnen vliegen en het liefst met kopwind en warm weer. Dit zijn volgens Jacques de karakter duiven die door gaan tot ze veilig thuis zijn. Dit verklaart ook de vele nachtelijke aankomsten die hij al kende in de loop der jaren. In vele gevallen zitten hier ook de goede kweekduiven tussen.

. Jaarlingen die de morgenlossingen vliegen dienen te tonen dat ze tot 12 uur vliegen aan kunnen en als ze dan ook prijs vliegen is hun plaatsje voor het nieuwe seizoen veilig.

. Jonge duiven worden hoofdzakelijk op gezondheid en vitaliteit geselecteerd. Ook de afstamming en hun indruk in de hand is mede bepalend. De ‘eerste indruk’ is soms bepalend. Doch hier regeert Jacques met een fluwelen handschoen en geeft ze een kans om verder uit te groeien. Het kwam wel eens voor dat een z.g. reserve duif later in een favoriet veranderde.

 

Na de laatste vlucht

Na de laatste vlucht van het vliegseizoen voor de oude duiven is er een weekje rust en worden de duiven weer gekoppeld om samen met de kweekduiven een 40 tal jongen groot te brengen voor de internet verkoop via Fondduiven. (Zie elders op deze site).

Daarna mogen ze nog een tiental dagen broeden en worden ze gescheiden en dan geeft de kalender ca. 1 oktober aan.

De jonge duiven verhuizen deels al naar hun nieuwe hokken en mogen er verder hun rui afwerken. Gezien hij de jonge duiven niet verduistert of bijlicht hoeft hij de rui niet extra te stimuleren.

In de rui en winterperiode mogen de duiven om de twee dagen hun training rondjes maken en ondanks de verliezen aan kromsnavel blijft hij volharden. Hij wil zijn duiven fit houden en voorkomen dat ze aanvetten en in het vroege voorjaar met problemen zit met roofvogels en eventuele scheefvliegers. Tijdens ons bezoek was kromsnavel actief geweest en misten ze een van hun favorieten. Jammer, maar we moeten er mee leren leven, aldus Jacques.

 

Rui- en wintervoer

Jacques maakt het hele jaar gebruik van de standaard mengeling van de fa. Mariman. Hieraan voegt hij afhankelijk van de periode van het jaar, gerst en zuivering toe.

In de ruiperiode is dit 60% Standaard + 20% gerst + 10% zuivering + 10% snoepzaad en krijgen ze twee maal daags voldoende in de bak. Een beetje sturen naar gelang het weer tot aan een maximum.

Eenmaal de rui volbracht wordt de Standaardmengeling aangevuld met 30% gerst en 10% snoepzaad. Zuivering wordt er dan niet gegeven. Deze mengeling krijgen ze dan eenmaal per dag verstrekt.

In de ruiperiode geeft Jacques ook graag twee dagen per week een thee (Colombine of Natural) in de drinkbak. Vanaf november maakt hij een thee van varens. Hiertoe laat hij 10 tot 15 varenstengels trekken in 10 l. warm water en dit krijgen alle duiven twee dagen per week. Dit is een oud recept welke hij lang geleden kreeg van Dr. Linssen uit Helmond.

Af en toe wordt er ook een vitamine verstrekt.

 

Gezondheid en Medicatie

Dagelijks worden de hokken gekuist en zowel in het najaar als voorjaar worden alle hokken van bodem tot dak met de hogedrukspuit behandeld. Daarna wordt de vloer afgetrokken en kan het hok drogen. De hokken ruiken en voelen na zo’n grote schoonmaak beurt fris en  aangenaam aan. Soms wordt er ook een Koudijs rookblokje gebruikt om virussen en schimmels te weren.

Een bad staat wekelijks ter beschikking. Hiervoor wordt de ren gebruikt en als ze buiten mogen baden dan is Jacques er steeds bij om een eventuele rover te weren.

Na het scheiden van de duiven wordt er een 12 daagse kuur voor Paratyfus vertrekt. Verder wordt de gezondheid nauwlettend in de gaten gehouden. Jacques en Joerie zijn in deze periode ook vele uren bezig met de duiven. Aan observeren gaat menig uurtje in zitten. Ze blijven alert zeker in de ruitijd.

 

Nieuwe inbreng

Door de jaren heen is hun kolonie homogeen geworden en worden er koppelingen in familieteelt toegepast. Veel wordt er gelet op duiven welke meerdere generaties na elkaar goed blijven vererven.

Doch ze zijn steeds op zoek naar beter en sneller. Jaarlijks zoeken ze naar een a twee duiven uit goed verervende duiven bij goed vliegende liefhebbers.

Kwestie van de eigenschappen te verbeteren en vitaliteit hoog te houden.

Zo kwamen er dit jaar twee duiven bij voor versterking.

Een van achterneef Albert Winkens-Burkard en het is een jong uit de “Donkere” 1e Prov. Cahors 2015 x een duivin welke afkomstig is van Jacques zelf. (“Vale 200” Wijnands x Saya) Dus 50% van het eigen soort.

Een jonge duif van Paul en Sven Saeytijdt uit het Belgische Brakel. Via een gekocht bonnetje bij de Fondclub Midden Limburg kwamen ze in contact met de combinatie en mochten een keuze doen uit 8 piepers uit hun beste duiven. De keuze viel op een jong uit een zoon van de “Blauwe Barcelona” 3e Nat. en 4e Intern. Barcelona (5e Asduif Primus Interpares) x kleindochter 3e Intern. Pau. (Luc. Van Coppenolle – Florizoone – van der Walle – George Carteus)

Beide jonge worden gekoppeld tegen de beste kweekduiven om binnen twee jaar te bewijzen iets toegevoegd te hebben aan hun kolonie.

 

Voorbereiding nieuwe seizoen.

 Om het nieuwe kweek- en vliegseizoen goed te beginnen wordt er eigenlijk niets aparts of extra’s gedaan. Ze hebben de kolonie gedurende de rui- en winterperiode steeds nauwlettend gevolgd op gezondheid. Gezien ze op 1 maart koppelen is bijlichten niet nodig. De duiven krijgen de laatste dagen voor het koppelen iets meer Standaard mengeling toegediend. Het koppelen en leggen gebeurt vrij vlot en geeft aan dat de duiven er goed bij zitten en is een graadmeter voor een nieuw puik seizoen.